Avvikelsehantering

Felanmälan av en order rapporteras till kundtjänst per telefon 070-740 83 74 eller e-post kathleen@fysioaid.se. Nummer på inköpsorder alternativt följesedel skall anges. Ange även eventuellt serienummer om detta finns. Om det är en transportskada som uppstått skall foto på emballage och skada på produkt skickas till kathleen@fysioaid.se. Vid fabrikationsfel eller annan skada på produkten, beskriv skada/orsak för utvärdering och eventuella garantiåtgärder.

Om garanti gäller skickas ny produkt enligt inköpsorder om inget annat överenskommes. Faktura på skadad produkt krediteras och ny faktura skickas till mottagaren enligt inköpsorder.

Om produkt skadats av felaktigt handhavande ersätts ej produkt.

Om teknisk support behövs vid tveksamma fall så kontakta kundtjänst 070-740 83 74. Defekt produkt skall skickas inom 14 dagar från anmälningsdatum för teknisk utvärdering innan ny produkt skickas tillbaka. Varje ärende diarieförs och får ett löpnummer.

Vid retursändning skickas produkten till nedanstående adress:

FYSIOAID BY KATHLEEN AB
Östanbrotorpet
721 98  VÄSTERÅS

Rulla till toppen